Villkor 2018-01-05T22:27:32+00:00

Version 2017:1 gäller från och med 25 oktober 2017.

Dessa villkor gäller beställningar från www.green-go.com med bolagsnamn GIR Solutions AB, nedan kallat ”Green-Go”.
Som konsument som handlar hos Green-Go omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet.

Green-Go:s Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Green-Go publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation.

Varorna som presenteras på Green-Go:s webbsida utgör Green-Go:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Green-Go:s webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.
Generell information om produkterna på Green-Go:s webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida.

3. Pris & Frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Green-Go:s webbsida. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.
Green-Go äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering.
Mellan Green-Go och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.
Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Green-Go:s webbsida innebär ett betalningsansvar.
Betalning kan erläggas med kontokort godkända av betaltjänsteleverantörerna Stripe respektive PayPal. Sådan betalning administreras av respektive betaltjänsteleverantör som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till respektive betaltjäsnteleverantör och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till dem på det konto som anges på fakturan eller via deras kreditkortlösningar. Green-Go förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.
Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt respektive betaltjänsteleverantörs:s villkor för faktura och delbetalning/konto.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Green-Go accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.
Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Green-Go, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 072-326 69 94 eller per e-post: order@green-go.som. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.
Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Green-Go per e-post till order@green-go. Om ordern har hunnit expedieras av Green-Go kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Green-Go haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 16.00 en vardag expedieras i regel samma dag. Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Green-Go normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus ”Beställningsvara” innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Green-Go dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Green-Go på 072-326 69 94.
Om kollit väger mindre än 1 kg skickas försändelsen med brev. Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger mellan 1-20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Mypack.
Notera att varor inte kan avhämtas hos Green-Go. Order hos Green-Go kan inte heller dellevereras. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor med Hempaket, däremot levereras brev på mindre än 1 kg med lantbrevbärare.
Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Green-Go står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.
Leverans kan endast ske inom Sverige.
Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka GreenGo:s kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Green-Go har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Green-Go lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas personaliserade varor.
Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Green-Go telefon 072-326 69 94 eller skicka mail till order@green-go.com för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Green-Go om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Green-Go. Blanketten hittar du här:
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html
Blanketten skickas till Green-Go på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.
Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Green-Go inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Green-Go.
Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Green-Go inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.
Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Green-Go för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.
Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Green-Go. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.
En reklamation görs via telefon 072-326 69 94 eller skicka mail till order@green-go.com för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av reklamationen. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Green-Go. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Green-Go tillhanda.
När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Green-Go dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).
Green-Go kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Green-Go:s kostnader för returen.

10.Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.
Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Green-Go tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.
Vid retur med av Green-Go utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Green-Go avseende ångerrätt) står Green-Go risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:

GIR Solutions AB
Kråkebo 26
555 92 Jönköping

11.Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Green-Go på 072-326 69 94. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Green-Go enligt ovan.

12.Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras av Green-Go direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

13.Ansvar för fel

Green-Go:s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).
Green-Go ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda varan eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av varan som finns tillgänglig på Green-Go:s webbsida.

14.Personuppgifter

Genom att genomföra en beställning på Green-Go:s hemsida samtycker du till att Green-Go behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Green-Go:s integritetspolicy.